Home > Contend > Trang thơ > Thơ khác

Ai ăn cắp nỏ thần

Chuyện này tôi nghe được, Có thật trăm phần trăm. Trong một giờ học Sử Ở trường nọ, lớp Năm. Thầy giáo gọi lên bảng Cậu học sinh, tên Trường: “Nói đi, ai ăn cắp Nỏ thần An Dương Vương?” Cậu kia nghe, tái mặt: “Không phải em, thưa thầy. Chưa một lần thậm chí Nhìn thấy chiếc nỏ này!” Quá thất

Read More