Home > Contend > Trang thơ > Thơ lục bát

Mùa xuân thôi

Nguyễn Hữu Thịnh chàng thanh niên khuyết tật do di chứng chất độc da cam của đế quốc Mỹ đã có nhiều bài thơ và được vnvandanquan.com giới thiệu trong mục tác giả tác phẩm, hôm nay đọc bài thơ về mùa xuân thấy thơ Thịnh có tiến bộ rất

Read More