Home > Contend > Trang thơ > Thơ lục bát Nguyễn Đình Vinh (Page 2)

Ngỏ

Ngỏ Bên em đang có chiếu chèo Đò ngang em lái… xin theo em về Sao em lại bảo " Chèo quê" Chắc mê người hát chứ mê gì chèo Rằng anh ấp ủ một điều Vì " ai" anh mới đánh liều xin sang Kính thăm bố mẹ họ hàng Thăm " ai" Thăm xóm thăm làng Được không??? Những mong trầu thắm Rượu nồng Đội

Read More