Home > Contend > Trang thơ > Thơ tự do

Tịnh tiến

ý tưởng hình thành sự dịch chuyển có định tính bước thời gian cỏ rối đồng hồ dốc ngược bóng đêm lấp không đầy khe dế hát đồng ca dấu chân đi qua ... ấm nóng cỏ gà chen lấn... heo hút gió mùa gọi mưa nửa khuôn mặt có cái nhìn nghiêng gái ế dở mùa Bờ mi khép hờ khó

Read More