Home > Contend > Trang văn > Tản văn (Page 15)

Hoa Trạng Nguyên

Gần Tết, trên đường đi làm, em hay gặp những chậu hoa trạng nguyên đỏ rực người ta mang đi bán. Và những kỷ niệm tươi thắm thuở học trò lại rưng rưng thức dậy. Nhớ thầy, nhớ 12 Văn ngày xưa biết mấy.... Lớp chuyên Văn của em

Read More