Home > Contend > Trang văn > Tùy bút

Vai trò của luật sư trong đời sống xã hội và công cuộc cải cách tư pháp của nước ta hiện nay.

Mến tặng: LS Trần Hồng Phúc, Nguyễn Văn Chiến, Lão luật Nguyễn Minh Tâm và liên đoàn Ls Việt Nam. đôi điều suy tư của người ngoại đạo rất mong các Ls thông cảm cho chút kiến thức còn nông cạn về ngành luật VN Trong xã hội loài người với

Read More