Home > Contend > Trang văn > Tùy bút (Page 11)

Bình yên trong bão

Những ngày tác nghiệp tại rốn  lũ Hương Khê – Hà Tĩnh.  Tháng 10 năm 2010 “Cái xứ chi mô, bão với lũ riết”. Tiếng chậc lưỡi ta thán của bà cụ gần bảy mươi tuổi ngồi cạnh tôi như làm cho mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tôi

Read More